Vojna ustanova "Tara"

Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem - 2018

Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem

Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, se tradicionalno održava na Tari u  Hotelu „Omorika“, od 28.11‐02.12.2018. godine.
 
Prijavljeno je više od 350 učesnika iz zdravstvenih ustanova R.Srbije, Makedonije, R.Srpske, Federacije BiH i Crne Gore.
 
Naučnostručni odbor Udruženja odabrao je aktuelne teme za plenarnu tematiku i angažovao afirmisane predavače koji će učesnicima Simpozijuma predstaviti savremen program stručnih i naučnih tema iz sestrinske prakse. Cilj je da učesnici Simpozijuma inoviraju i steknu nova saznanja, veštine i smernice za unapređenje zdravstvene nege u svojoj praksi.
 
Prva plenarna sesija
Simpozijuma posvećena je savremenom pristupu u organizaciji sestrinske  službe u zdravstvenim ustanovama kroz rukovođenje koje ima za cilj, podizanje statusa sestrinstva i unapređenje zdravstvene nege. Predavači po pozivu izneće svoja iskustva svih nivoa zdravstvene  zaštite u R.Srbijia kao i iskustva zemalja iz regiona.     
 
Druga plenarna sesija je na temu:
„Informacione tehnologije u zdravstvenoj nezi: Primenom do  zdravlja i znanja“, u kojoj će se govoriti o primeni informacionih tehnologija i informatičkim  kompentencijama potrebnim za rad medicinskih sestara u kliničkoj praksi. Saopštenja stručnih radova realizovaće se putem usmenih i poster prezentacija. Lekari medicinske  sestre, babice, zdravstveni tehničari, nastavnici i profesori zdravstvene nege iz R.Srbije i zemalja iz okruženja izneće svoja stručna iskustva i primere iz prakse kroz oblasti hirurgije, interne medicine, pedijatrije, ginekologije, akušerstva, neurologije, psihijatrije i drugih oblasti rada zdravstvenih  radnika i saradnika. Za autore najuspešnijih radova predviđene su i primerene nagrade kao i mogućnost da svoje  radove pripreme prema propozicijama i publikuju u nacionalnom sestrinskom časopisu "Sestrinska  reč" koji je u kategoriji SCIndex a M 53. Osnivač i izdavač časopisa je Udruženje. Stručne aktivnosti Simpozijuma realizovaće se putem usmenih i poster prezentacija, a svi sažeci  radova biće objavljeni u Zborniku Simpozijuma.
  
Pored stručnog rada, Simpozijum će pratiti prijatane i sadržajane društvene aktivnosi koje će biti  na raspolaganju svim učesnicima Simpozijuma i učiniti da nam druženje i uživanje u čarima i lepotama Tare, ostane u prijatnom i lepom sećanju.  
 
Program ovogodišnjeg simpozijuma možete preuzeti na zvaničnom sajtu UMSTBS
  
UMSTBS i Hotel “Omorika” vam želi uspešan rad na Simpozijumu i prijatan boravak na Tari!

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Prognoza vremena

Trip Advisor

FACEBOOK

Video

Pratite nas

Mesto gde počinje lepota...