Vojna ustanova "Tara"

Reka Vrelo i stećci u Perućcu

Reka Vrelo nastaje od jakog kraškog vrela Perućac na nadmorskoj visini od 234 metra u podnožju planine Tare. Voda Vrela potiče od dreniranih padavina sa prostranog platoa Tare. Prosečna izdašnost perućačkog vrela je 330 l/s, dok je prosečna temperatura vode oko 10 stepeni. Reka Vrelo je bistra, providna rečica koja se vodopadom visine 10 m uliva u Drinu.
Vrelo je poribljeno kalifornijskom pastrmkom. Po humkama i obalama Vrela rastu jova, jarebika, jasen, gorski javor, brest, crna zova, orah…
Na Vrelu je 1927. godine puštena u rad mini hidroelektrana, instalisane snage 60 kw sa prosečnom godišnjom proizvodnjom 300 000 kwh.
DUŽINA TOKA REKE VRELO JE 365M. VAŽI ZA NAJKRAĆU REKU EVROPE.
ZOVU JE I REKA GODINA
ima sve što imaju i one mnogo veće svetske reke – veliki, moćni izvor iz koga kulja beličasta voda, jedan ribnjak na desnoj obali, vodenicu na levoj, jednu levu pritoku u vidu bistrog potočića, naselje na levoj obali, dva mosta…
Drina sa rekom Vrelo je u akciji izbora sedam srpskh čuda prirode u organizaciji Turističke organizacije Srbije proglašena za prvu prirodnu lepotu Srbije.
Stećci u Perućcu
Lokalitet se nalazi na desnoj obali Drine, u blizini reke Vrelo i njenog vodopada. Kada je proglašena za kulturno dobro, 1968. godine, ova nekropola brojala je ukupno 70 stećaka. Spomenici su postavljani u pravilne redove, u pravcu zapad-istok, a najveći broj ima oblik ploče ili niskog sanduka, dva su oblika sarkofaga sa slemenom, tipa kuće sa krovom na dve vode. Stećci nisu dekorisani i nemaju natpisa, najstariji potiču iz XIVi XV veka.
Ovaj lokalitet se svrstava u najznačajnije i najbolje očuvane nekropole u Srbiji, zbog čega je i zaštićen kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.
 


Prikaži Reka Vrelo i stećci u Perućcu na većoj mapi


Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Prognoza vremena

Trip Advisor

FACEBOOK

Video

Pratite nas

Mesto gde počinje lepota...